Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava antiseptických nanostruktur pro biomedicínské aplikace 

   Author: Heinzová Eliška; Supervisor: Fojtík Anton; Opponent: Šiňor Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Nanotechnologie je rychle se rozvíjející interdisciplinární vědní obor. Důsledky vyplývající ze studií nanočástic se začínají využívat v mnoha oblastech včetně biomedicínských aplikací. Tato bakalářská práce se zaměřuje ...