Now showing items 1-1 of 1

  • HW pro řízení stabilometrické plošiny pro rehabilitaci pacientů se závrativými stavy 

   Author: Kadlec Tomáš; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací HW a SW pro řízení stabilometrické plošiny prorehabilitaci pacientů se závrativými stavy. VHW části je popsána řídicí jednotka, sloužícík ovládání stabilometrické plošiny, její ...