Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stínění před rušením měřicího setu pro nitrolební měření elektrické aktivity mozkových buněk 

   Author: Petrák Jan; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Kořínek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou nitrolebního snímání elektrické aktivity. Cílem je návrh měřicího setu, tak aby došlo k co největšímu potlačení rušení ovlivňujícího snímaný signál. Práce obsahuje rozbor ...