Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání MR obrazů ve vybraných oblastech mezi 1,5 T a 3 T 

   Author: Bureš Martin; Supervisor: Tintěra Jaroslav; Opponent: Šanda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem práce je praktické porovnání možností MR zobrazování (MRI) vybraných klinických oblastí na tomografech s hodnotou magnetické indukce B = 1,5 T a B = 3 T. V teoretické ásti se zabývám, mimo obecných princip MRI a ...