Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a realizace systému pro měření svítivosti zobrazovacích zařízení (displejů) v radiologii 

   Author: Vítězník Martin; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
   Cílem práce je návrh řešení miniaturního, poloautomatického systémupro měření jasu radiologických LCD monitorů. Nejdříve je stručně popsán postup měření a vyhodnocení zobrazovací funkce standardní stupnice šedi (GSDF) ...