Now showing items 1-3 of 3

  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 1 

   Author: Veselá Klára; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Málek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem této práce je vytvoření laboratorních úlohzaměřených na použití ambu-vaku a anesteziologického monitoru používaných na odděleních JIP. Při tvorbělaboratorních úloh jsem využívala umělého pacienta od firmy METI, model ...
  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 2 

   Author: Foltýnová Kamila; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem tétobakalářská práce je popsat model umělého pacienta ECS od firmy METI, vytvořit scénář pro kompletní resuscitaci pacienta (uvést pacienta do stavu, při kterém je nutná resuscitace, a poté pacientaresuscitovat) a ...
  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6 

   Author: Hofmanová Lucie; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Kurzová Alice
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 6 V úvodu se práce zabývá stručným seznámením s významem měření krevního tlaku. Dále je pak popsán historický vývoj měření krevního tlaku a jsou ...