Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 2 

   Author: Foltýnová Kamila; Supervisor: Žižka Adam; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Cílem tétobakalářská práce je popsat model umělého pacienta ECS od firmy METI, vytvořit scénář pro kompletní resuscitaci pacienta (uvést pacienta do stavu, při kterém je nutná resuscitace, a poté pacientaresuscitovat) a ...