• Příprava a realizace laboratorních úloh na pracovišti simulované JIP - část 2 

      Autor: Foltýnová Kamila; Vedoucí práce: Žižka Adam; Oponent práce: Fabián Vratislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Cílem tétobakalářská práce je popsat model umělého pacienta ECS od firmy METI, vytvořit scénář pro kompletní resuscitaci pacienta (uvést pacienta do stavu, při kterém je nutná resuscitace, a poté pacientaresuscitovat) a ...