• Rozhraní člověk stroj pro pohyb kurzoru myši realizovaný EOG a EMG signály 

      Autor: Tichý Tomáš; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Hána Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Tato práce se zabývá návrhem hardwarového zařízení pro snímání a zpracování biosignálů EOG a EMG jako vstupních veličin pro ovládání myši na počítači. Shromažďuje teoretické podklady a vede až k realizaci návrhu. Zabývá ...