• Realizace modulu pro měření krevního tlaku a vytvoření metodiky jeho pilotního použití v oblasti systémů HomeCare 

      Autor: Nekola Josef; Vedoucí práce: Fiala Radek; Oponent práce: Nedělka Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou měření tlaku krve. Srovnává metody měření, techniky měření a přístroje k tomu určené. Dále se zaměřuje na vytvoření funkčního holteru na měření tlaku krve z komerčně dostupného ...