• Snímání okamžité polohy těla při kraniokorpografii 

      Autor: Chaloupka Lukáš; Vedoucí práce: Hozman Jiří; Oponent práce: Černý Rudolf
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
      Práce je věnována optimalizaci technického a programového zajištění kraniokorpografie (CCG). Jedná se o diagnostickou metodu, která slouží ke kvalitativnímu hodnocení poruch rovnovážného ústrojí. Princip spočívá v počítačové ...