• Paradigmata kinematického a silového řízení protézy ruky 

      Autor: Müllerová Daniela; Vedoucí práce: Kauler Jan; Oponent práce: Kutílek Patrik
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Cílem práce je navrhnout možná paradigmata kinematického a silového řízení protézy ruky. Dále provést syntézu parametrů regulátorů v těchto paradigmatech s ohledem na chování, přesnost a stabilitu regulačního pochodu a ...