Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rušivých jevů na činnost kardiostimulátoru 

   Author: Sprátková Věra; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Tregler Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Kardiostimulací je nahrazována porucha rytmické činnosti funkce srdce. Kardiostimulátor trvale snímá elektrické projevy srdeční činnosti, podle níž řídí svoji funkci. Řízená kardiostimulace R vlnou se nazývá inhibovaná ...