• Perspektivní transformace a kalibrace kamer pomocí lineární transformace 

      Autor: Hudák Viktor; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Hozman Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Tato práce se zabývá kalibrací kamer a rekonstrukcí polohy bodů v prostoru pomocí perspektivní lineární transformace. Této metody lze využít pro získání polohy předmětu v reálněm prostoru na základě znalostí jeho polohy v ...