Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace vlivu EMP na dozimetrický systém laserem-buzeného protonového urychlovače 

   Author: Kákonová Kamila; Supervisor: Brůža Petr; Opponent: Ploc Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-10)
   Tato práce se zabývá analýzou dat na-měřených na systému PASLS a TARA-NIS pomocí inovativního zařízení Fara-dayova válce. Analýza byla provedena zaúčelem charakterizace vlivu EMP na do-zimetrický systém. Na základě ...