Now showing items 1-1 of 1

  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v průběhu chůze 

   Author: Váchová Adéla; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím systému pro měření kinematiky vestibulárního aparátu v průběhu chůze a vyhodnocením vlivu stylu chůze a typu obuvi na pohyb vestibulárního aparátu. Zvoleným systémem pro toto měření ...