Now showing items 1-1 of 1

  • Ucelený fyziologický model vybraných testů autonomního nervového systému při řízení kardiovaskulární soustavy 

   Author: Švenkrtová Andrea; Supervisor: Kana Michel; Opponent: Kozelek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   V své bakalářské práci jsem se zabývala výběrem, metodikou a interpretací neinvazivních testů pro srdeční autonomii. Navrhla jsem ucelený model anatomických orgánů zapojených za pomoci vybraných fyziologicky založených ...