Now showing items 1-1 of 1

  • Použití analýzy variability srdečního rytmu při odhadu psychické a fyzické zátěže v terénu 

   Author: Halíková Dagmar; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem mé práce bylo nalézt rozdíly mezi fyziologickými projevy při psychické a fyzické zátěži, hlavně pomocí HRV analýzy (analýzy variability srdečního rytmu). Navrhnout průběh měření, z naměřených dat získat HRV parametry ...