Now showing items 1-1 of 1

  • Jednotka pro regulaci hmotnostních regulátorů průtoku 

   Author: Řídel Zdeněk; Supervisor: Grünes Richard; Opponent: Hykel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí řídicí jednotky proregulátory hmotnostního průtoku Omega a MKS. Výsledný přípra-vek bude sloužit jako pomůcka studentům při praktické výuce. V prá-ci je postupně popsán průběh ...