Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výroba protéz fy Otto Bock - výukový videoprogram 

   Author: Vacek Jakub; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Hudák Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tématem bakalářské práce je návrh a výroba protéz fy Otto Bock. Bakalářská práce se soustředí na myoelektricky ovládanou protézu ruky. V práci je uveden popis komponent, výroby a ovládání protézy. Popsány jsou i nové ...