Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace úloh laboratorních cvičení z organické chemie 

   Author: Říhová Štěpánka; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Bláha Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
   Tato práce je věnována optimalizaci laboratorních cvičení z organické chemie, která jsou primárně určena studentům chemie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Celkem jsou prezentovány tři laboratorní úlohy. ...