• Analytické úlohy ve výuce laboratorních cvičení z chemie a biochemie 

      Autor: Najmanová Radka; Vedoucí práce: Šerá Jana; Oponent práce: Roubík Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      Cílem této práce je optimalizace laboratorních úloh z analytické chemie a biochemie a také návrh a optimalizace cvičení pro využití atomového absorpčního spektrometru (AAS). Jako doplňující materiály jsem vytvořila sadu ...