Now showing items 1-1 of 1

  • Analytické úlohy ve výuce laboratorních cvičení z chemie a biochemie 

   Author: Najmanová Radka; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Roubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   Cílem této práce je optimalizace laboratorních úloh z analytické chemie a biochemie a také návrh a optimalizace cvičení pro využití atomového absorpčního spektrometru (AAS). Jako doplňující materiály jsem vytvořila sadu ...