• Optimalizace úloh laboratorních cvičení z organické chemie 

      Autor: Říhová Štěpánka; Vedoucí práce: Šerá Jana; Oponent práce: Bláha Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      Tato práce je věnována optimalizaci laboratorních cvičení z organické chemie, která jsou primárně určena studentům chemie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Celkem jsou prezentovány tři laboratorní úlohy. ...