• Fotoelektrické články a hodnocení parametrů fotoaparátů 

      Autor: Kobilková Karolina; Vedoucí práce: Kluiber Zdeněk; Oponent práce: Michalko Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
      Tato práce je zaměřena na teorii fotoelektrického jevu, konstrukci fotoelektrických článků a jejich uplatnění při konstrukčním řešení přístrojů, snímajících obraz v oblasti medicíny. Zahrnuje problematiku spojenou s ...