Now showing items 1-1 of 1

  • Realizace modulu pro měření krevního tlaku a vytvoření metodiky jeho pilotního použití v oblasti systémů HomeCare 

   Author: Nekola Josef; Supervisor: Fiala Radek; Opponent: Nedělka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou měření tlaku krve. Srovnává metody měření, techniky měření a přístroje k tomu určené. Dále se zaměřuje na vytvoření funkčního holteru na měření tlaku krve z komerčně dostupného ...