• Objemové renderování trojrozměrných biomedicínských dat 

      Autor: Gavalec Michal; Vedoucí práce: Čapek Martin; Oponent práce: Janáček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      Tato práce se zabývá problematikou zobrazování trojrozměrných skalárních dat objemovou metodou na monitoru běžného počítače. Teoretická část textu představuje základní techniky objemového renderování, jejich výhody či ...