• Snímání povrchových biopotenciálů pro VKG podle Franka a jejich zesílení (HW) 

      Autor: Podžorský Milan; Vedoucí práce: Chaloupka Josef; Oponent práce: Hozman Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
      V této bakalářské práci je úkolem zesílit povrchové biopotenciály ze sedmi elektrod podle Franka,pomocí zesilovačů s vysokým vstupním odporem, tak aby nezatěžovali snímaný signál a použitím izolačních zesilovačů zajistit ...