Now showing items 1-1 of 1

  • Snímání povrchových biopotenciálů pro VKG podle Franka a jejich zesílení (HW) 

   Author: Podžorský Milan; Supervisor: Chaloupka Josef; Opponent: Hozman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-06-08)
   V této bakalářské práci je úkolem zesílit povrchové biopotenciály ze sedmi elektrod podle Franka,pomocí zesilovačů s vysokým vstupním odporem, tak aby nezatěžovali snímaný signál a použitím izolačních zesilovačů zajistit ...