• Nové laboratorní úlohy pro biomechaniku 

      Autor: Bobek Ondřej; Vedoucí práce: Kutílek Patrik; Oponent práce: Žižka Adam
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-08-13)
      Pro předměty zaměřené na biomechaniku bylo vytvořeno celkem sedm nových úloh. Pro úlohy byla zpracována teorie, postupy výpočtů, a pro vyhodnocení úloh byly navrženy programy vMatLabu. První úloha je zaměřená na zjišťování ...