• Analýza biologické tkáně nekrotizované rázovou vlnou s pomocí magnetické rezonance 

      Autor: Horáková Zuzana; Vedoucí práce: Kašpar Jan; Oponent práce: Smrčka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Tato bakalářská práce se zabývá metodou fokuzovaných rázových vln, jako jedné z metod léčení měkké tkáně postižené rakovinou. Cílem je navrhnout postup měření relaxačních konstant T1 a T2 tkáně nekrotizované rázovou vlnou. ...