• Analýza výsledků dlouhodobé biofeedback terapie 

      Autor: Bohatec Luboš; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Tyl Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      Práce je zaměřena na EEG biofeedback. Teoretická část popisuje nutné základní znalosti z oblasti elektroencefalografie a principu EEG biofeedback terapie. Dále je v ní zahrnuta historie, metody a nutné vybavení EEG biofeedback ...