• Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev a biomateriálů 

      Autor: Ševčíková Klára; Vedoucí práce: Vymětalová Veronika; Oponent práce: Kratochvílová Irena
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
      Antibakteriální vlastnosti tenkých vrstev a biomateriálů Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat pilotní experiment pro vyhodnocení antibakteriálních vlastností tenkých vrstev dopovaných stříbrem. Po provedení ...