• Model příjmu syntetického auxinu rostlinnou buňkou 

      Autor: Kohoutová Milada; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Potůček Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
      Nezastupitelná role auxinů při hormonální regulaci růstu rostlin je důvodem promodelování jejich transportu. Sledováníakumulace auxinů na úrovni buněk pak může přispět kdetailnějšímu popisu jejich transportu na úrovni ...