Now showing items 1-1 of 1

  • Pozorování vlivu vizuálních podnětů na aktivaci autonomního nervstva 

   Author: Škorňoková Lucie; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Hána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá pilotním experimentem, jehož cílem bylo zjištění, zda vizuální podněty mají vliv na autonomní nervový systém měřené osoby. Začátek práce je věnován základní teorii nutné pro pochopení ...