• Prostředí pro zpracování biomedicínských dat pomocí umělých neuronových sítí 

      Autor: Hanousek Jiří; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Smrčka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Tato práce popisuje programové prostředí, které bylo vytvořeno za účelem využití umělých neuronových sítí v biomedicínském inženýrství. Pro tyto účely je navržen vhodný formát vstupních a výstupních dat. Dále je navržen ...