• Prostředí pro zpracování biomedicínských dat pomocí metod fuzzy logiky 

      Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Smrčka Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Předmětem této práce je seznámení se s principy fuzzy logiky a návrhu fuzzy systémů, kon- strukce vlastního fuzzy systému a demonstrace jeho funkčnosti za pomociůlohy z oblasti biomedicínského inženýrství. Konstrukce fuzzy ...