• Návrh části ordinačního informačního systému pro doktory 

      Autor: Martinka Tomáš; Vedoucí práce: Szabó Zoltán; Oponent práce: Münz Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
      Medicínské aplikace se svojí potřebou velkého množství přehledně zpracovaných informací by jistě měli být předmětem neustálého zlepšování a měli by být v popředí informačního vývoje. Bohužel i v současné době velice rychlého ...