Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace úloh laboratorních cvičení z anorganické chemie 

   Author: Alshonnar Osaid Osama Ismail; Supervisor: Šerá Jana; Opponent: Plutnar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Cílem této bakalářské práce je realizovat návrhy úloh laboratorních cvičení z anorganické chemie na 2 vyučovací hodiny. Vytvořit výukové podklady, včetněkrátkého teoretického úvodu a testových otázek. Zhotovit návrhy ...