• Simulace proudění plynu tryskou 

      Autor: Vágnerová Tereza; Vedoucí práce: Kudrna Petr; Oponent práce: Havlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
      Simulace proude?ni? plynu tryskou Tato bakala?r?ska? pra?ce se zaby?va? analy?zou proude?ni? plynu uvnitr? trysky vysokofrekvenc?ni?ho tryskove?ho ventila?toru. V programu COMSOL Multiphysics byly navrz?eny a realizova?ny ...