• Softwarová aplikace pro analýzu signálu z měřícího modulu NI-9215 

      Autor: Rada Vít; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Mráz Michael
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Cílem projektu je vytvořit softwarovou aplikaci v programovacím jazyku, který podporuje platformu .NET, zpracovávající důležité statistické funkce a spektrlální analýzu signálu. Jako vstupní data jsou používána data z ...