• Volba elektrod pro měření elektrické aktivity mozkových buněk - in vivo 

      Autor: Slámová Zuzana; Vedoucí práce: Grünes Richard; Oponent práce: Rožánek Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-08-29)
      tato práce se zabývá měřením elektrické aktivity nervových buněk mozku. Hlavním cílem je nalezení metody ke snímání v extracelulární oblasti a výběr vhodných mikroelektrod - v teoretické části je zpracován jejich přehled ...