• Acidobazické rovnováhy v biologických systémech, stanovení pufrační kapacity 

      Autor: Ticháčková Zuzana; Vedoucí práce: Horáčková Iveta; Oponent práce: Kukačka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-03)
      Cílem práce je zpracovat téma o acidobazických rovnováhách v biologických systémech a stanovení pufrační kapacity a připravit pro studenty příštích ročníků nové úlohy z fyzikální chemie, které by názorně demonstrovaly ...