• Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace 

      Autor: Kolek Martin; Vedoucí práce: Fojtík Anton; Oponent práce: Petrák Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
      Cílem práce je studium přípravy nanočástic zlata ve vodném roztoku za účelem biomedicínské aplikace. Použil jsem standardní citrátovou redukci s přidáním redukčního činidla. Experimentálně byl zjištěn vliv čerstvosti roztoku ...