Now showing items 1-1 of 1

  • Zlaté nanočástice pro biomedicínské aplikace 

   Author: Kolek Martin; Supervisor: Fojtík Anton; Opponent: Petrák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Cílem práce je studium přípravy nanočástic zlata ve vodném roztoku za účelem biomedicínské aplikace. Použil jsem standardní citrátovou redukci s přidáním redukčního činidla. Experimentálně byl zjištěn vliv čerstvosti roztoku ...