• Měření a analýza HRV signálu u pacientů při terapii s použitím 3D virtuální reality 

      Autor: Blažek Adam; Vedoucí práce: Funda Tomáš; Oponent práce: Havlík Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Bakalářská diplomová práce "Měření a analýza HRV signálu u pacientů při terapii s použitím 3D virtuální reality" se zabývá sledováním změn tepové frekvence při pozorování stereoskopického dynamického a statického promítání ...