• Nelineární analýza EKG v predikci úspěšné terminace fibrilace síní 

      Autor: Brousilová Monika; Vedoucí práce: Schlenker Jakub; Oponent práce: Spilka Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu je fibrilace síní. K jejímu vzniku přispívá i dysfunkce autonomního nervového systému. Kardioverze je běžnou metodou pro odstranění fibrilace síní. Cílem této práce je predikce ...