• Použití metod variability srdečního rytmu při odhadu psychické zátěže sledovaných osob 

      Autor: Kliment Radim; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Kašpar Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
      Ve své práci se zabývám analýzou HRV (variabilita srdečního rytmu), která má sloužitk odhadnutí psychické zátěže pacienta. Data byla naměřena při reálných experimentech na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově ...