Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metod variability srdečního rytmu při odhadu psychické zátěže sledovaných osob 

   Author: Kliment Radim; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Kašpar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2007-08-31)
   Ve své práci se zabývám analýzou HRV (variabilita srdečního rytmu), která má sloužitk odhadnutí psychické zátěže pacienta. Data byla naměřena při reálných experimentech na Přírodovědecké fakultě UK v Praze na Albertově ...