• Návrh a realizace funkčního vzorku FM UWB radaru v laboratorních podmínkách 

      Autor: Lichtenberg Mikuláš; Vedoucí práce: Kučera Lukáš; Oponent práce: Penhaker Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a laboratorním oveřením základní funkčnosti FM-UWB radaru. Dále řeší jeho fyzikální a legislativní omezení, vybírá jednotlivé součástky a antény pro UWB radar.