• Studium optických účinků UV záření na živočišnou tkáň 

      Autor: Tichý Peter; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Remsa Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
      Práce se zabývá studiem optických účinků UV (ultrafialového) laserového záření na živočišnou tkáň. Především si klade za cíl stanovit parametry tkáně - absorbanci, transmitanci, reflektanci v závislosti na různých vlnových ...