Now showing items 1-1 of 1

  • Studium optických účinků UV záření na živočišnou tkáň 

   Author: Tichý Peter; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Remsa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-06-05)
   Práce se zabývá studiem optických účinků UV (ultrafialového) laserového záření na živočišnou tkáň. Především si klade za cíl stanovit parametry tkáně - absorbanci, transmitanci, reflektanci v závislosti na různých vlnových ...