Now showing items 1-1 of 1

  • Metody pro přípravu nanočástic laserem pro biomedicínu 

   Author: Zápotocký Vojtěch; Supervisor: Jelínek Miroslav; Opponent: Šmejkal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy nanočástic pomocí laseru. Rešeršní část rozebírá jednotlivé metody přípravy nanočástic (ultra tenkých vrstev a nanoprášků) pomocí laseru. Věnuje se též různým druhům ...