• Metody pro přípravu nanočástic laserem pro biomedicínu 

      Autor: Zápotocký Vojtěch; Vedoucí práce: Jelínek Miroslav; Oponent práce: Šmejkal Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-07)
      Tato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy nanočástic pomocí laseru. Rešeršní část rozebírá jednotlivé metody přípravy nanočástic (ultra tenkých vrstev a nanoprášků) pomocí laseru. Věnuje se též různým druhům ...