Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a vytvoření speciálního hardwarového EKG simulátoru s možností generovat vybrané typy rušení v EKG 

   Author: Ondřík Jan; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Záleský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
   Tato bakalárská práce se zabývá vývojem hardwarového EKG simulátoru s nastavitelným druhem artefaktu (a jeho parametru), kterým zarušuje dané EKG. Teoretická cást popisuje elektrofyziologii, vysvetlení vzniku elektrických ...