• Návrh a vytvoření speciálního hardwarového EKG simulátoru s možností generovat vybrané typy rušení v EKG 

      Autor: Ondřík Jan; Vedoucí práce: Smrčka Pavel; Oponent práce: Záleský Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-04)
      Tato bakalárská práce se zabývá vývojem hardwarového EKG simulátoru s nastavitelným druhem artefaktu (a jeho parametru), kterým zarušuje dané EKG. Teoretická cást popisuje elektrofyziologii, vysvetlení vzniku elektrických ...