Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání optické uzávěrky při časově rozlišené spektroskopii scintilátorů 

   Author: Blažková Jana; Supervisor: Pánek Dalibor; Opponent: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato práce se zabývá instrumentálním rozvojem časově rozlišené spektroskopie excitované měkkým rentgenovým zářením, což je unikátní metoda charakterizace scintilátorů vyvinutá na FBMI. Cílem této práce je implementace ...